Shop.Estoniallure.com kauba ostu ja müügi reeglid

 1. Üldsätted

  1.1. Käesolevad „Cosolie OÜ“ (edaspidi Müüja) kaupade ostu-müügi reeglid (edaspidi – Reeglid) kohalduvad igakordsele kaupade müügile veebipoes Shop.Estoniallure .1.3. Müüjal on õigus reegleid igal ajal muuta, täiendada, parandada. Ostjaid teavitatakse sellest e-posti teel. Muudatused Reeglites ei mõjuta enne muudatuste rakendamist kinnitatud tellimusi.1.4.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;1.4.3. juriidilised isikud;1.5. Reeglitega nõustumisel kinnitab ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus internetipoes Shop.Estoniallure registreeruda ja kaupa osta.

 2. 1.4.4. kõikide ülalloetletud isikute volitatud esindajad.
 3. 1.4.2. 14–18aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad tasuvad ostu eest vahenditega, mille andis neile selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik;
 4. 1.4. Veebipoes Shop.Estoniallure võivad registreeruda ja kaupa osta eranditult üksnes:
 5. 1.2. Veebipoe Shop.Estoniallure kodulehel registreerudes nõustub ostja käesolevate tingimustega.
 6. Ostu-müügilepingu sõlmimine

  2.1. Ostja ja müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku VORMISTA TELLIMUS KOOS MAKSEKOHUSTUSEGAKINNITA .2.3. Kõik ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse Shop.Estoniallure.com andmebaasis.

 7. 2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on ostja poolt tellimuses märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohaletoimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. Müüja saadab ostjale kinnituse lepingu sõlmimise kohta viivitamatult pärast ostu-müügilepingu sõlmimist.
 8. Ostja õigused

  3.1. Ostjal on õigus osta käesolevatest reeglitest juhindudes veebipoest Shop.Estoniallure.com kaupa.3.3 Ostjal ei ole õigust kasutada punktis 3.2 nimetatud taganemisõigust lepingute suhtes, mis on seotud:3.3.2. kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada;3.3.4. sellise suletud pakendis asja üleandmisega, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;3.3.6. mängu- ja loteriiteenustega;3.4. Ostja võib punktis 3.2 sätestatud ostja õigust kasutada üksnes tingimusel, et kaup on rikkumata ja selle välimus ei ole muutunud.

 9. 3.5. Ostjal on teised käesolevates Reeglites ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused, sh õigus puudustega kaup tagastada, nõuda varalise kahju kahju hüvitamist, öelda müügileping üles.
 10. 3.3.7. teistel juhtudel kui Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei ole õigust kasutada ostu-müügilepingust taganemise õigust
 11. 3.3.5. suletud ümbrises audio- või videosalvestuste või arvutitarkvara tarnimisega, kui tarbija on pakendi avanud;
 12. 3.3.3. kauba tarnimisega, mis on valmistatud ostja esitatud nõuete järgi või mis on selgelt kohandatud konkreetse ostja vajadustelevõi mis võib kiiresti rikneda või aeguda;
 13. 3.3.1. teenuste osutamisega, kui teenust on hakatud osutama tarbija nõusolekul enne neljateistkümne päeva pikkuse tähtaja lõppu;
 14. Müüja õigused

  4.1. Kui ostja püüab mis tahes viisil kahjustada veebipoe toimimist, andmete turvalisust või rikub muid käesolevates Reeglites ja seaduses loetletud ostja kohustusi, on müüjal õigus tühistada ostja kliendiks registreerimine ja täitmata tellimused, samuti muud moodi piirata ostja võimalust kasutada veebipoodi Shop.Estoniallure.

 15. Ostja kohustused

  5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates Reeglites sätestatud korras vastu võtma.

  5.2. Juhul kui ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise kulud.  5.3. Ostja on kohustaud tagama, et tema veebipoodi Shop.Estoniallure sisselogimise andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Ostja kohustub sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest viivitamatult Müüjat teavitama . Müüja ei vastuta võimaliku kahju eest, mis on tekkinud kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimisandmete abil veebipoe kasutamisel enne sisselogimisandmete muutmist Müüja poolt, mis toimub hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast Müüja teavitamist andmete kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusesse.

 16. Müüja kohustused

  6.1. Müüja teeb ostjale kättesaadavaks veebipoe teenuste kasutamise võimaluse käesolevates Reeglites ja muudes veebipoes 3.2. Ostjal on õigus taganeda 3.2. Ostjal on õigus taganeda 3.2. Ostjal on õigus taganeda Shop.Estoniallure.com-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast.-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast. sätestatud tingimustel.6.3. Müüja kohustub austama ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.6.5. Kui ostja kasutab reeglite punktis 3.2. sätestatud õigust, järgides punktis 3.4 sätestatud nõudeid, on Müüjal kohustus tagastada makstud raha (välja arvatud kättetoimetamise kulude see osa, mis ületab kõige odavama tavapärase asja kättetoimetamise kulusid) ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil ta sai ostja teate lepingust loobumise kohta  ja tagastatavad tooted või tõendi toote tagasisaatmise kohta (nt postiasutuse kinnituse).

 17. 6.4. Kui Müüja ei saa veebipoest 3.2. Ostjal on õigus taganeda Shop.Estoniallure.com-ga sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, täites elektroonilise tagastamise vormi hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba kohaletoimetamise päevast. tellitud kaupa ettenägemata asjaolude tõttu lepingus sätestatud tähtaja jooksul kohale toimetada, pakub Müüja võimalusel ostjale tellitud kaubaga samaväärset kaupa või teeb ettepaneku hilisemaks kättetoimetamiseks. Kui ostja keeldub samaväärsest kaubast ja hilisemast kättetoimetamisest, kohustub Müüja tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama.
 18. 6.2. Müüja kohustub ostja soetatud kauba toimetama ostja poolt tellimuses märgitud aadressil, lähtudes käesolevates Reeglites sätestatud tingimustest.
 19. Kauba hind

  7.1. Kauba hind on veebipoes Shop.Estoniallure ja koostatud tellimuses märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane. Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 20. 7.2. Väljamüügis näidatud jaehinnad (läbikriipsutatud) määravad müüdavate kaupade tarnijad või ametlikud esindajad. Läbikriipsutatud hind kauba juures on tootja soovitatav jaehind.
 21. Kauba kättetoimetamine

  Eesti linnadesse tehtud tellimused toimetatakse kohale 8–12 päeva jooksul.

  Internetipoest  Shop.Estoniallure tellitud kaupasid tarnime kogu Eestis:

  • Läbi Omniva saadetiste iseteenindusterminalide – TASUTA

  Me kohustume tegema kõik endast oleneva, et Teie kaup tarnitaks võimalikult kiiresti.

 22. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine

  10.1. Iga müüdava toote omadused on ära toodud selle toote kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, kui internetipoes oleva kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei vasta ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote tegelikule suurusele, kujule või värvusele.10.3. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:10.3.2. toode peab olema rikkumata, s.t. sellel ei tohi olla mehhaanilisi või muid kahjustusi;10.3.4. tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;10.3.6. müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud;10.3.8. Kauba tagastamise tasu maksab ostja –  DPD kullerteenuse kaudu 4,19 eurot, kauba tagastamise tasu SmartPOSTi kaudu on 3,50 eurot., Kauba tagastamise tasu Omniva SmartPOSTi kaudu on 4,29 eurot, mis arvestatakse maha tagastamisele kuuluvast rahasummast.

  10.7. Kui ostja märkab, et kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (lömmis, märg või teisiti väliselt kahjustatud), peab ta selle märkima ära arvel, saatelehel või muul saadetise üleandmis-vastuvõtudokumendil ning koostama Müüja või tema esindaja osalusel vabas vormis saadetise rikkumise akti. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, on Müüja vabastatav vastutusest kauba rikkumise eest, kui selliste rikkumiste tekkimise põhjuseks ei ole tootmispraak või kauba komplekteerimise mittevastavus ja kui selliseid mittevastavusi saab määrata kauba välisilme põhjal.

 23. Kui Ostja on kauba vastuvõtmisel märganud kauba mittevastavust, tootmispraaki või muid defekte, peab ta sellest viivitamata teavitama Müüjat. Peale kaebuse kinnitamist seoses kauba ebasobiva kvaliteediga ja Ostja poolt ebasobiva kauba tagastamist peab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul tagastama kauba eest makstud raha ja katma tagastamiskulud.
 24. 10.3.9. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt sätestatud korras;
 25. 10.3.7. Ostjal ei ole lõigus taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud
 26. 10.3.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamisdokument, garantiileht (kui see väljastati) ja täidetud tagastusdokument;
 27. 10.3.3. kaup peab olema kahjustusteta  ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm (käesolev punkt ei kohaldu, kui tagastatakse puudusega toode);
 28. 10.3.1. tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (käesolev punkt ei kohaldu kui tagastatakse puudusega toode ) / Kauba peab tagastama samas pakendis, milles see kohale toimetati. Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja märgistatud.
 29. Infovahetus

  11.1. Müüja suhtleb ostjaga registreerimisvormis ostja märgitud e-posti aadressil, ostja võib aga kasutada kõiki veebipoe Shop.Estoniallure.com kodulehe sektsioonis KONTAKTID märgitud sidekanaleid.

 30. Vastutus

  12.1. Ostjal lasub täielik vastutus registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on tal õigus nõuda ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.12.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Kui sisselogimisandmeid kasutab kolmas isik, käsitletakse teda ostjana.12.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju. Müüja vastutus ostja ees on piiratud kauba ostuhinnaga. Müüja ei vastuta ühelgi juhul lepingu rikkumisega ostjale tekitatud mittevaralise kahju ega saamata jäänud tulu eest, v.a. juhul, kui müüja rikkus lepingut tahtlikult või raske hooletusega või kui müüja vastutust ei võimalda välistada kohustuslikud seaduse sätted.

 31. 12.4. Müüja ei vastuta, kui kahju tekib põhjusel, et ostja ei ole Müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate Reeglitega, ehkki talle oli selline võimalus antud.
 32. 12.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud veebupoodi Shop.Estoniallure.com sisseloginult.
 33. Lõppsätted

  13.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevad Reeglid ja teised Reeglitega seotud dokumendid tühistada, omal äranägemisel neid täiendada ja muuta, informeerides sellest ostjat veebipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, s.t.. sellest päevast alates, mil need sisestatakse veebipoe süsteemi. 13.3. juhul kui ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab internetipoe teenuseid, peetakse ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.13.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.13.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.

 34. 13.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras. Tarbijast ostjal on võimalik pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, milleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
 35. 13.4. Käesolevate Reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 36. 13.2. Juhul kui ostja ei ole nõus Reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on ostjal õigus leping üles öelda. Sel juhul kaotab ostja õiguse kasutada veebipoe teenuseid.